Wilma käyttäjätunnukset huoltajille, opettajille ja henkilökunnalle.

Huoltajat, opettajat ja henkilökunta voivat tehdä itselleen oman henkilökohtaisen tunnuksen Wilmaan.

Huoltajat, opettajat ja henkilökunta voivat tehdä itselleen oman henkilökohtaisen tunnuksen Wilmaan.

Tunnuksen tekoa varten tulee olla toimiva sähköpostiosoite sekä avainkoodi. Avainkoodit jaetaan kouluilta keskitetysti.

Wilma ohjaa tunnusten teossa vaihe vaiheelta.

Henkilökohtainen tunnus tehdään täällä.
(Linkki korjattu 23.5.2019/TR)


Jos huoltajalla on useampia lapsia Reisjärven kunnan kouluissa, voi heidät kaikki yhdistää samaan tunnukseen. Yhdistäminen tehdään samalla sivulla. Yhdistämistä varten huoltajan tulee tietää kaikkien lasten avainkoodit sekä henkilötunnukset.